Links

 

Hvad må vi bruge af TV og film i undervisningen ?

Her er svaret fra en rigtig jurist

Fagkonsulent Georg Schjørring skriver i Skolekom:

Med jævne mellemrum spørges der ind til, hvad man må og ikke må i forhold til det at 'tappe fra tv' - her er svaret fra vores jurist på området Rita Smedegaard:

Det man må tappe fra fjernsynet til undervisningsbrug fremgår af den aftale I på skolen har med COPY-DAN. Tapning på skolen eller som skolen bruger eller som en lærer har foretaget hjemme, må kun anvendes i undervisningen, hvis man betaler COPY-DAN for deltagelse.

Det man må tappe er alt fra DR og TV2 med undtagelse af spillefilm. Den undtagelse fremgår af både aftalen med COPY-DAN og af ophavsretsloven. Det betyder, at I heller ikke må opgive filmene til prøve-/eksamensbrug.

For at imødegå det problem, som I som undervisere derved får, har vi taget initiativ til, at der blive adgang til en række spillefilm via de såkaldte spillefilmpakker. De sælges af Egmont Vision i pakker af 12. Filmene står på alle amtscentre. Derudover har Egmont Vision, Filminstituttet og de enkelte amtscentre en lang række spillefilm, som må anvendes i undervisningen.

 

Citat af værker

  Citatretten følger af ophavsretslovens §22. Herefter er det tilladt at citere et offentliggjort værk under forudsætning af, at det sker i overensstemmelse med god skik og kun i det omfang, som formålet kræver eller betinger.

  Filmværker kan gøres til genstand for citat. Det er dog ikke tilladt at citere enkeltbilleder fra filmværker – man må altså ikke tage et klip fra et filmværk og bruge det som et fotografi/billede.

  Lovlig citat af filmværker kan ske, når det sker i forbindelse med drøftelse af filmkunstneriske spørgsmål og ved præsentation af nye film – f.eks. i TV, . Det vil således ikke være i overensstemmelse med ”god skik” at citere et værk – hvor dette citat står alene. Det er typisk et krav for anvendelse af citatretten, at det, der citeres, indgår i et andet værk.

  Omfanget af citatet er det ikke muligt at sige noget generelt om, men et citat af 2 minutters varighed kan være lovligt, men et citat af 1 minuts varighed kan være ulovligt.

  I det konkrete spørgsmål, hvor der vil bruges et citat i engelskundervisningen, vil dette formentlig kun kunne ske, hvis det sker som led i f.eks. en genrebeskrivelse, hvor der indgår flere citater med de begrænsninger, der står anført ovenfor. Den enkelte film får en underordnet betydning, men kan være illustrativ i sammenhængen med andre værker.

  Citatretten er jo kun aktuel, hvor der er tale om et beskyttet værk, og hvor der ikke i forvejen er adgang til brug af den pågældende film i undervisningen. Film, der er lånt på amtscentret vil jo være frikøbt til brug i undervisningen, mens det samme jo ikke gælder videoer købt eller lejet til privat brug.

Rita Smedegaard

Må vi så bruge tysk TV i undervisningen ?????

Georg Schjørring svarer:

her havde uvm/mediesektionen jo for et par år siden købet rettigheder til at tappe fra mere end 20 tv-kanaler med henblik på brug i undervisningen. rettighederne var købt for næsten en million kroner - og blev næsten ikke brugt..... Derfor stoppede den mulighed efter det ene år, så skarpt juridisk kan jeg godt svare, at det må man ikke, simåpelt hen fordi det jo er noget, man skal have (købe sig) lov til......