Grammatikoversigtatik

Pas på ved download!!  Er du ankommet til et af de dokumenter,  der linkes til fra denne side,  kan du vælge at åbne det I NYT VINDUE.  Så er det lettere at gemme det og printe det ud.

Grammatik-bogen

Dette er ikke en færdig grammatik til eleverne i folkeskolen, men nogle oversigts-ark der kan udleveres efterhånden som emnerne er gennemgået. Mine elever sætter dem i plastiklommer, så de ikke bliver væk. Jeg plejer IKKE at udlevere disse ark, før eleverne har arbejdet med emnet og helst SELV har opstillet regler.   

 

Grammatikbogen indeholder

Side 1:    Regelmæssige verber i nutid

Side 2:    Verber i nutid med vokalskifte fra a til ä

Side 3.    Verber i nutid med vokalskifte fra -e til -i  og  fra -e til -ie

Side 4:     Modalverber og  hjælpeverber i nutid

Side 5   Stedord,  personlige stedord

Side 6:     Ejestedord

Side 7:     Kasus.  Hvornår bruges de forskellige kasus

Side 8:     Verber i datid

Side 8 b   Uregelmæssige verber i datid    Forklaring

Side 8 c   Uregelmæssige verber. Den udførlige liste

Side 9:     Verber i f'ør-nutid

Side 10:   Den bestemte og ubestemte artikel

Side 11:  Sådan bøjes de uregelmæssige verber i de tre hovedsider.  Hurtig oversigt

Side 12:  Nogle regler for navneordenes køn

Side 13:  Regler for navneordenes endelse i flertal

Side 14:  Henførende stedord

Side 15:  Spørgende stedord

Side 16:  Hjælpeverber i nutid