Grammatikbog

Grammatikbog   side 13

Nogle regler for navneordenes endelser i flertal:

  • hankøns- og intetkøns navneord får som regel -e som flertalsendelse; 
    Hankønsordene får ofte omlyd,  hvis det er muligt:  'der Fall, -e+'   (der Fall, die Fälle)

  • Hankønsord på -el, -er och -en får ingen endelse i flertal  (men omlyd forekommer) 'der Schüler ,-'   (der Schüler,  die Schüler)

  • Mange intetkønsord på én stavelse  får -er som flertalsendelse. 'das Kind, -er'  (das Kind,  die Kidner)

  • Intetkønsord, der ender på -el, -en, -er, -chen, -lein  får ingen endelse. 'das Brötchen ,-'   (das Brötchen,  die Brötchen)

  • Hunkønsord får som regel flertalendelsen -en eller -n  uden omlyd  'die Hose, -n'   (die Hose,  die Hosen)

  • Nogle hunkønsord på én stavelse får endelsen -e og omlyd. die Hand, -e+, (die Hand, die Hände)  die Nacht,  -e+, die Stadt ,-e+'

  • Nogle fremmedord får flertalendelsen -s uden omlyd. 'die Kamera, -s', 'das Auto ,-s´'