Åbn i nyt vindue     Grammatikbog

Grammatikbog  5.

Stedord

Et stedord hedder på latin et pronomen.  'Pro' betyder 'for' eller 'i stedet for',  'nomen' betyder 'navn'  eller 'navneord'.    Stedord er altså ord, der bruges i stedet for et navneord eller et navn.   Eksempel:  'Han'  bruges i stedet for hr. Olsen.  'Vi' bruges i stedet for 'Peter og jeg'. 

Personlige stedord:   jeg, du, han, hun, den, det, vi, I de, De.  Mig, dig, ham, hende

Ejestedord:   Min, din, hans, hendes.  dens, dets, vores, jeres, deres

Spørgestedord:  Fx hvem, hvad, hvor, hvorfor

Henførende stedord:  Der, som, hvis    Eksempel:   Manden, som du ser der,  er min gamle lærer.

Personlige stedord:

  Nominativ Akkusativ Dativ
ental 1. person ich  (jeg) mich   (mig) mir  (mig)
ental  2. person du   (du)    dich (dig) dir (dig)
ental 3. person er  (han) ihn  (ham) ihm  (ham)
  sie  (hun) sie  (hende) ihr  (hende)
  es (den, det) es  (den, det) ihm  (den, det)
flertal  1. person wir  (vi) uns  (os) uns  (os)
flertal  2. person ihr  (I) euch  (jer) euch  (jer)
flertal 3. person sie  (de) sie  (dem) ihnen  (dem)
  Sie  (De) Sie  (Dem) Ihnen  (Dem)

Bemærk:  På dansk siger vi:  'Det er stort', fx om bordet.  På tysk siges:  Er ist gross  ('han' om bordet, fordi ordet er hankøn.    Sie ist nicht ganz neu,  die Tasche.  ('Hun' om tasken)