Grammatikopgaver til download eller kopiering:  Alle grammatikopgaver kan åbnes i 'nyt vindue'. Derved er det lettere at gemme og printe ud!  Der er facit til nogle af opgaverne. Du kan også hente opgaverne ind  i dit tekstbehandlingsprogram og ændre dem, som du synes.  Se evnt.  Teknisk hjælp!

 

Interaktive grammatikopgaver.   Du arbejder on-line.  Det er altså en slags quizzer,  hvor du får svar med det samme. De næsten 500 online-opgaver er velegnet til differentieret undervisning i EDB-lokalet.