Åbn i nyt vindue     Lærerintro      Elevintro    Lærerværelset    Debat  

 

Ti gode grunde til at lære tysk....

Vigtigt kommunikations - sprog i Europa

Kan du snakke  tysk, kan du uden problemer kommunikere  med ca 100 mio europæere  på DERES modersmål.   For tysk tales ikke kun i Tyskland,  men også i Østrig, i størstedelen af Schweiz, i Liechtenstein, Luxembourg og i dele af Norditalien, Østbelgien og Østfrankrig. Efter russisk er tysk det sprog i Europa, som flest mennesker har som modersmål, og det hører blandt de 10 mest talte sprog i verden.

Læsning på originalsproget 

Hvis du interesserer dig for litteratur,  er det svært at komme uden om tysk.  Hvert år udkommer der over 60.000 bøger på det tyske bogmarked,   hvilket er 18 % af alt hvad der udkommer i hele verden.  Og det er nu engang bedst at læse bøger på originalsproget.

Tysk som handelssprog

Tyskland er den vigtigste handelspartner for alle lande i Europa og for mange lande uden for Europa. Hvis man kan tale tale tysk, forbedrer man sit forhold til sine forretningsforbindelser i verdens 3. største industriland.  I erhvervslivet er tyskkundskaber en stor fordel,  for hvis man forhandler på en tredje-sprog,   kan det føre til kostbare misforståelser. 

Tysk er ikke svært at lære....

At lære tysk og at tale tysk er ikke sværere end engelsk.  Med moderne undervisningsmetoder kan man hurtigt blive god til at kommunikere.

Fordele inden for turismen

De fleste turister i Danmark kommer fra Tyskland og de nordiske lande.   Derfor er det en stor fordel for alle, der med turisterne at gøre,  at kunne forsstå og tale tysk. 

Bedre jobmuligheder

Tyskkundskaber forbedrer dine muligheder på arbejdsmarkedet. Mange tyske firmaer i udlandet  (også i Danmark)  og danske firmaer,  der handler med de tysktalende lande,  søger medarbejder med tyskkundskaber.  Der er stor mangel på medarbejder,  der er gode til tysk.  Også inden for EU er der gode uddannelses-  og arbejdsmulighed for folk der er gode til tysk.

Fremmedsprog udvider din horisont

Når du kan fremmede sprog,  udvider du din horisont,  både rent personligt, men også jobmæssigt. 

Tysk som videnskabssprog

For videnskabsfolk og studerende er det vigtigt at have tyskkundskaber,   fordi tysk ligger på andenpladsen hvad angår videnskabelige publikationer. Kan du tysk,  har du derfor adgang til en stor mængde forskningsresultater på alle områder inden for den moderne videnskab.  Over 40 % af amerikanske videnskabsfolk anbefaler deres studerende at lære tysk af samme grund,  og i Polen og Ungarn mere end 70 %.

Lær tyskerne at kende !

Millioner af turister besøger hvert år Tyskland, der jo ligger midt i Europa. Hvis du taler og forstår tysk, lærer du tyskerne, deres historier og kultur bedre at kende. 

Den tyske kultur

Kan du tysk,  har du  muligheder for at lære den tyske kultur godt at kende,  for tysk er Goethes sprog, og Kafkas,  Brechts, Mozarts, Bachs og Beethovens,  og Freuds og Einsteins.

(Oversat fra "Warum Deutsch lernen.  10 Gründe, Deutsch zu lernen, udgivet af Goethe - Institut)