Home

Internet i tyskundervisningen  -  Ålborg 26. 3    

Programmet består dels af instruktørens oplæg  og dels af deltagernes eget arbejde ved computerne.

Ideer, links og øvelser findes i kompendiet og ligger på www.tyskopgaver.dk    Kursusprogram med henvisning til øvelserne findes på 'Lærerværelset'.    og derefter 'Ålborg 26. marts 2001'.  

Du kan arbejde ENTEN ud fra det udprintede kursusprogram ELLER fra programmet, som det står på skærmen.  Det er langt det letteste at have kursusprogram og arbejdsark stående på skærmen,  fordi du så via de blå links kan  klikke direkte til de net-steder hvor du skal arbejde. 

1. Plenum       

 • Velkommen -  kort indledning  

 • Tekster på nettet    (De omtalte links findes i det udleverede kompendium) 

 • Omtale af nyttige teknikker   

 • Omtale af muligheden for at lave sine egne Lückentexte mm  

2. Øvelser,  hvor kursisterne -  efter hvor behovet ligger -  kan vælge mellem disse muligheder:   

 • Finde tekster på nettet       (Arbejdsark 1

 • Træne 'nyttige teknikker'     (Arbejdsark 1)  

 • Lave sine egne opgaver ved hjælp af tekster, man fx har fundet på nettet.  Det foregår her:    (Arbejdsark 2)   

 

  Pause

3. Plenum

 • Fandt vi egnede tekster ?    
 • Kan vi teknikken ?    
 • Hvordan gik det med at producere opgaver fra Goethe-Instituttet ?  
 • Demonstration af interaktive opgaver på nettet ud fra www.tyskopgaver.dk. Der er to typer, nemlig de såkaldte 'netopgaver'  og 'quizzer'.   Hvordan kan de bruges i en sammenhængende undervisning ?  (Opgaveliste og arbejdsark til eleverne findes i kompendiet) 

4. Øvelser   Afprøv nogle af de opgavetyper, der findes på www.tyskopgaver.dk    

 • Vælg først 'Quiz' og prøv nogle af de interaktive opgaver dér.   

 • Vælg derefter 'Netopgaver' og studér fx Bayern München - opgaven med tilhørende metodiske forslag. Gå også ind i 'Emner', vælge 'Sport'  og se andre forslag til, hvordan man kan arbejde med sport  (læs:fodbold!) og inddrage internet.  Kig derefter måske på nogle arbejdsforslagene til emnet 'Berlin' eller emnet 'Bundesländer'  

5. Plenum   

 • Kort drøftelse af de nys studerede interaktive opgaver. 

 • Demonstration af hvordan man let selv kan producere interaktive quizzer og lignende, som elever laver på nettet.      

6  Øvelser    

 • Vi skal at lave vores egne opgaver på nettet. Se arbejdesark 3.  Det er interaktive opgaver, du hurtigt kan lære at lave. Efter et par forsøg går det kvikt  -  og det er en fin ting at kunne supplere en tekst eller et emne med ens egne opgaver på internet,  tilpasset lige præcis til ens egne elever.  Dine elever kan lave tilsvarende opgaver - til hinanden.  Endelig kan du her forsøge dig med en 'class-page', din personlige instruktion til dine elever,  på nettet.  

7. Afsluttende plenum. 

 • Hvordan gik det med opgaverne ?   Måske vi kan se et par eksempler på kursisternes egne produkter ?  

 • Kort demonstration af andre muligheder på og med internettet, herunder muligheder for at skaffe sig kontakter i udlandet. 

 • Evaluering af mulighederne og dagens kursus

 

Har du efterfølgende spørgsmål eller kommentarer, så mail:  nkofoed@post9.tele.dk 

Niels Kofoed