Links

 

Regler, bekendtgørelser,  ministeriet mm 

 

Undervisningsministeriet    www.uvm.dk/  

Fagenes hjemmeside   Fagkonsulentens  side med aktuelt nyt, links, inspiration     www.gsk-fag.dk/tysk       Herfra er der bl.a. links til de enkelte kapitler i undervisningsministeriets tysksider

Hvad må vi bruge af film og TV ?   Se juristens svar. 

Sproglærerforeningen   www.sproglaerere.ffw.dk

Skolekom.  Programmet kan downloades her:   http://www.skolekom.dk// 

Tyskkonferencen på FC SkoleKom     Hav brugernavn og adgangskode klar!  

Fagets formålsparagraf

Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder

Evalueringshæfterne 1999   1998   1997   1996    1995    Den sidste nye: 2000

Informations- og kommunikationsteknologi i faget tysk