Netopgaver  oversigt

Lidt om at arbejde på Internettet

 
Efterhånden som skolerne kommer på Sektornettet (eller lignende netværk), vil de have en fast opkobling på Internettet. Fra alle PC-arbejdspladser vil man kunne arbejde individuelt på Internettet - samtidig - og til samme pris.
Det giver helt nye muligheder for en individuel og aktuel undervisning, ikke mindst i fremmedsprog.
Her har du mulighed for at afprøve eksempler på en undervisning der inddrager Internettet.
 
For mig er det væsentligt,
  • at arbejdet på Nettet er en integreret del af klassens arbejde med et emne. (fx Sport / Fussball). Altså: der foregår noget før og efter.
  • at arbejdet er en blanding af konkrete opgaver (fx finde bestemte oplysninger), noget kreativt (fx skrive en e-mail, skrive sig ind i en gæstebog, og noget der kræver selvstændig tankevirksomhed! (fx at vurdere, sammenligne et eller andet)
  • at resultaterne / den tilegnede viden fra Internettet bringes ind i klasselokalet til diskussion og videre bearbejdning på fremmedsproget.
 
Jeg tror det vil være motiverende for eleverne at arbejde på Internettet med et emne der interesserer dem (og det er efterhånden muligt at finde noget om ALT på Nettet!)
De lærer sprog, de lærer Landeskunde i høj grad, og - som en sidegevinst - bliver de mere fortrolige med Internettet, som jo er kommet for at blive.......
Endelig er net-undervisningen individuel, eleverne arbejder i deres eget tempo, og efterhånden som der bliver flere opgaver at vælge mellem, er der gode differentieringsmuligheder.
 
 
Artikel vom Klett-Web.  (vom Verlag Klett)   Die Didaktik des Online-Lernens mit guten Beispielen und nützlichen Links.