Flere quizzer

 

Kofoeds grammatik-quizzer.   

Interaktive opgaver.  Du får svarene med det samme. 

NU også med direkte link til grammatik-oversigter. Dem kan du lægge ned i proceslinien, så er de lige ved hånden, mens du arbejder med quizzerne.  

 

Gå direkte til grammatik-quizzerne:

 

Verber   (udsagnsord)
 

Nutid     

 

Her er der hjælp at hente.  Se hvordan verberne bøjes: 

 

Alm. verber i nutid     Verber som 'fahren'      Verber som 'sprechen'    ich habe, ich bin

   
Quiz 203 sein, haben, wohnen i nutid.  Let multiple-choice øvelse.  Fra 7. klasse
Quiz 195 Sein og haben  ´ Let øvelse   Fra 7. klasse
Quiz 458 Sein og haben i nutid.   Er du dygtig, kan du vinde en million......  Virker ikke for tiden
Quiz 237 Haben i nutid.  Let indsætningsøvelse
Quiz 241 Haben i nutid.  Endnu en let indsætningsøvelse
Quiz 32 Kaufen i nutid,  emne: købe tøj
Quiz 36 Spielen i nutid, og det handler om fodbold
Quiz 31 Taschengeld. Clozetekst hvor du træner verber i nutid
Quiz 48 Cloze -tekst. En sød lille historie hvor du skal indsætte verber i nutid,  nemlig dem der får omlyd i 2.og 3. person ental. Ich fahre,  du fährst,  er fährt!
Quiz 26 Verber i nutid.  Let, lille øvelse
Quiz 35 Verber i nutid
Quiz 496 Verber i nutid.  Let lille sag hvor du skal vælge den rigtige endelse  
Quiz 243 Indsæt sprechen i nutid     Husk: Sprechen ændrer vokal fra -e til -i i 2. og 3. person ental
Quiz 245 Skriv bøjningen af finden, kommen, sprechen, haben 
Quiz 476 Fahren Sie nach Rom ?  Nein, ich fahre nach Barcelona. Verbet 'fahren' og ferie
Quiz 282 Hvilket af de foreslåede verber er IKKE bøjet rigtigt ?   
Quiz 283 Verber der får omlyd i nutid:  Hvilket af de foreslåede verber er IKKE bøjet rigtigt ? 
Quiz 284 Spil alene eller sammen med en makker.  Repetition af alle slags verber i nutid.   
Quiz 330 Træn 6 almindelige bevægelsesverber.  Træk et foto hen til det rette ord
Quiz 341 Du ser 4 former af et verbum.  Vælg den rigtige.    Let.  Virker ikke for tiden
Quiz 214 Multiple-choice om fritid. Du skal indsætte et verbum i nutid   Virker ikke for tiden
Quiz 478 Feriesætninger mangler verbet.  Wir........nach Spanien.  
Quiz 407 I sætningerne om fritid mangler verbet i nutid....
Til tops

Modalverber

 

Her er der hjælp: Se hvordan modalverberne bøjes i nutid,  i datid  

   
Quiz 18 To drenge skal spille fodbold. Der mangler nogle modalverber!
Quiz 120 Verber i nutid skal indsættes i et lille brev.  Meget let!  (Ikke KUN modalverber)  
Quiz 19 'Dürfen' og 'müssen' forveksler man altid
Quiz 197 Indsæt müssen i den rigtige form 
Quiz 29 Sæt x ved det rigtige modalverbum.
Quiz 78 Modalverber.  Denne quiz kommer fra German for Beginners, et websted i Canada:      
Quiz 90 Modalverber. Indsæt det opgivene modalverbum i nutid.   Fra Thinkques's  store Berlin-web:  Berlin vor und nach der Wende  http://www2000185.thinkquest.dk/html/grammatik/1.shtml  
Quiz 91 Modalverber. Indsæt det passende modalverbum i den rigtige form. Fra Thinkquest's store Berlin-web:  Berlin vor und nach der Wende  http://www2000185.thinkquest.dk/html/grammatik/2.shtml  
Quiz 92 Modalverber.  Oversæt sætninger til tysk   Fra Thinkquest's store Berlin-web:  Berlin vor und nach der Wende .      http://www2000185.thinkquest.dk/html/grammatik/3.shtml
Quiz 324 Modalverber i datid.  Vælg det rigtige blandt flere muligheder
   
Quiz  456 Har du styr på modalverberne ?    Miniquiz.  
Quiz 457  Modalverberne.  Spil med dig selv eller en kammerat.  Vælg kategori og sværhedsgrad
Til tops

Datid

 
   
Quiz 234 Regelmæssige verber i datid.  Vælg mellem tre former
Quiz 233 Regelmæssige verber i datid.  Vælg mellem tre former
Quiz 265 Regelmæssige verber i datid.  Vælg mellem tre former
Quiz 325 Regelmæssige verber i datid.  Oversæt korte, lette sætninger fra dansk til tysk
Quiz 30 Ich hatte. Træning af bøjningen
Quiz 448 Ich war.  Bøjningen trænes.  Vælg mellem tre former
Quiz 56 Uregelmæssige verber i datid    Hent her en liste over de uregelmæssige verber 
Quiz 24 Kan du bruge verbet FAHREN rigtigt ?
Quiz 111 Et galgespil hvor du bliver hængt,  hvis du ikke kan gætte et udsagnsord, der handler om at bevæge sig på en eller anden måde.    Virker ikke for tiden
Quiz 436  Repetér datid af alle mulige forskellige verber.  
Quiz 324 Modalverber i datid.  Vælg det rigtige blandt flere muligheder
   
Til tops

Før-nutid  

 
   
Quiz 113 Et lille brev om ferie i dejligt vejr.  Indsæt verber i førnutid.  (De ER opgivet øverst i quizzen!) 
Quiz 114 I et feriebrev der handler om rigtig dårligt vejr skal du indsætte verber (i førnutid) der mangler. Ikke svær
Quiz 352 Meine Mutter ........ schönes Essen gekocht.   Multiple-choice. Vælg det ord der mangler
Quiz 353 Ich ...... einen guten Film gesehen.    Multiple-choice. Vælg det ord der mangler
Quiz 23 Er du god til før-nutid ? 
Quiz 43 Før-nutid hedder også 'Perfekt' !  Prøv om du er bare lidt perfekt....Interview med Super-Mario fra Bayern München.
Quiz 124 Jeg ER løbet eller jeg HAR løbet, på tysk altså.  Vælg selv.  Træn før-nutid!
Quiz 125 Før-nutid. Lav små sætninger. Du får god hjælp. 
Quiz 285 Før-nutid af regelmæssige verber.  Memory-spil
Quiz 286 Før-nutid af verber som denken / gedacht    bringen  / gebracht   Momory-spil   
Quiz 84   En elev har skrevet om sin praktik  Men hjælp ham / hende lige med nogle før-nutidsformer.   Om det skal være fx ich BIN gegangen eller ich HABE gegangen  Virker ikke for tiden
Quiz 431  Handler om job,  men OGSÅ om førnutid.....   Ikke så svær,  og ret nyttig.  
Quiz 435 Skriv før-nutidsformerne af en hel række verber.   Kræver god viden eller en liste over uregelmæssige verber
Til tops

Uregelmæssige verber i de tre hovedtider  

 

Hjælp: Hent her en liste over de uregelmæssige verber          Se hvordan de bøjes  

   
Quiz 247 Beginnen.   Du skal fx skrive hvad beginnen hedder i datid 3. person ental.  Du øver de grammatiske betegnelser
Quiz 248 Beginnen.   En cloze-tekst,  hvor du skal indsætte de rigtige former af beginnen
Quiz 249 Beginnen.   Hvilken sætning er den rigtige ?  
Quiz 250 Beginnen.   Et galgespil
Quiz 251 Begreifen   Spil memoryspil,  flash-card mm med verbet 'begreifen'
Quiz 252 Begreifen.  Cloze-tekst.   Du skal indsætte de rigtige former af begreifen
Quiz 253 Bitten       Vælg det rigtige ord blandt flere ord    
Quiz 254 Bleiben.     Du skal fx skrive hvad bleiben hedder i datid 3. person ental.  På den måde går du øvet de grammatiske betegnelser
Quiz 255 Bleiben.     Oversæt små, lette sætninger fra dansk til tysk
Quiz 256 Bleiben.     En lille historie hvor du skal indsætte bleiben 
Quiz 257 Essen.       En lille historie hvor du skal indsætte essen    
Quiz258 Essen.       Oversæt små lette sætninger fra dansk til tysk 
Quiz 259 Essen        Memoryspil  mm med 'essen'
Quiz 260 Essen        Galgespil med essen
Quiz 261 Fahren.      Cloze-tekst. Du skal indsætte fahren.  
Quiz 262 Fahren.      Spil memoryspil,  flashcard mm med verbet 'fahren'    
Quiz 263 Fallen        Vælg den rigtige form af 'fallen' blandt flere tilbud
Quiz 264 Fallen        Memoryspil mm med verbet 'fallen'   
Quiz 303 Geben       Vælg den rigtige form af geben
Quiz 304 Gehen       Vælg den rigtige form af gehen
Quiz 305 Heissen     Spil memoryspil,  flashcard med verbet 'heissen'   
Quiz 306 Helfen       Udfyld hullerne i teksten med en form af helfen 
Quiz 307 Kommen     Cloze-tekst,  hvor du udfylder hullerne i teksten med en form af kommen.  Du øver også ordene 'bekommen'  (at få)  og 'ankommen'  (at ankomme)  
Quiz 308 Laufen       Cloze-tekst hvor du indsætter nogle former af ordet 'laufen'.  Du træner desuden bøjningen af ordet. 
Quiz 309 Lesen        At læse    Du træner bøjningen i de tre hovedtider,  og indsætter ordet i nogle sætninger
Quiz 310 Lesen        At læse    En hang-man  hvor du finde den rigtige form af 'lesen',  medmindre du da absolut vil hænge i galgen....
Quiz 312 Nehmen     Miniquiz   Klik på det rigtige svar.  Enkelt  (?) og hurtigt
Quiz 313 Nehmen     Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
Quiz 314 Schlafen    Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
Quiz 315 Sehen        Du skal trække de tyske sætninger hen til de tilsvarende danske
Quiz 316 Sehen        Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
Quiz 317 Sprechen    Galgespil.  4 små sætninger skal du skrive korrekt for at undgå galgen
Quiz 318 Sprechen    Miniquiz     Hvad betyder den tyske sætning ?  Vælg den rigtige oversættelse
Quiz 319 Sprechen    Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
Quiz 320 Stehen        Du skal trække de tyske sætninger hen til de tilsvarende danske
Quiz 321 Stehen        Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
Quiz 322 Treffen       Spil memory mm med verbet 'treffen'  
Quiz 323 Treffen       Clozetekst  Træn bøjningen og indsæt ordet i sætninger
 

Konjunktiv

Quiz 345 Konjunktiv i høflige vendinger.  Ikke så svær
Til tops Navneord
 
 

 

Quiz 37 Almindelige navneords køn.
Quiz 39 Flere alm. navneords køn
Quiz 38 Gæt hvilket køn legemesdelene er
Quiz 56 Gæt ordenes køn
Quiz 77 Træn navneordenes køn!    Fra: German for Beginners:       
Quiz 287 Navneordenes køn. Vælg denne quiz, når du HAR arbejdet med reglerne for køn.   Du skal vende et kort, gætte ordets køn.  Vend et kort til og se, om du gættede rigtigt
Quiz 206 Sjovt spil.  Skoleord kommer dalende ned. Fang dem og anbring dem det rigtige sted efter deres køn.  Du kan indstille hastigheden.  Du skal styre ordene med bogstaverne N og V  
Quiz 211 Sjovt spil.  Ord der handler om naturen og legemesdele,  kommer dalende ned. Fang dem og anbring dem det rigtige sted efter deres køn.  Du kan indstille hastigheden.   Brug bogstaverne n o v til at styre ordene       
Quiz 212 Sjovt spil.  Navneord kommer dalende ned. Fang dem og anbring dem det rigtige sted efter deres køn.  Du kan indstille hastigheden.  Du skal i forvejen kende de vigtigste regler for navneords køn.  Fra 9 - 10 klasse   Brug bogstaverne n og v til at styre ordene
Quiz 392 Ord fra klasseværelset.  Vælg hvilken køn ordet er
Quiz 490 Skriv ved navneordet, hvilket køn det er 
Quiz 40 Vælg den rigtige flertals-form
Quiz 240 Skriv navneordet i flertal                                                                                
Quiz 491 Indsæt bestemt og ubestemt artikel i en tekst om den tyske delstat:  Sachsen   
Til tops Kasus
  Her er hjælp at hente.   En kasus-oversigt    Skema over der/die/das  ein/eine/ein
   
Quiz 172 Indsæt grundleddet i nominativ
Quiz 288 Nominativ. Pop-op quiz.  Vælg den rigtige nominativ-form  (navneord, stedord, tillægsord)  
Quiz 20 Genstandsled ? Hvordan var det nu det var
Quiz 22 En ekstra gang genstandsled. Så kan du det!
Quiz 171 Genstandsled. 
Quiz 198 Genstandsled.  Indsæt den ubestemte artikel i akkusativ  Denne quiz virker ikke for tiden 
Quiz 289 Genstandsled.  En pop-op quiz hvor du skal vælge den korrekte akkusativ-form  
Quiz 290 Genstandsled.  En pop-op quiz hvor du skal vælge den korrekte akkusativ-form  
Quiz 413 Genstandsled.    Das ist eine Schuletasche, ich brauche eine Schultasche
Quiz 462 Genstandsled. Skriv sætninger fra klasseværelset.
Quiz 464 Genstandsled.  Den, die, das.  Ting fra klassen.  Med billeder.  
Quiz 463 Genstandsled.   Einen,  eine, ein.  Sætninger fra klasseværelset 
Quiz 415 Genstandsled.   Das Schreibheft von Sabina ist klein, ich möchte auch......
Quiz 293 Nominativ og akkusativ: En gang repetition.   En pop-op quiz hvor du skal vælge den korrekte form  
Quiz 17 Hvordan har du det med dativ ????
Quiz 222 Hensynsleddet i dativ  (dativ-objekt)
Quiz 294 Hensynsleddet i dativ. (dativ-objekt) Find den rigtige mulighed blandt tre forslag      
Quiz 301 Verber der skal forbindes med datid, som fx ich helfe DIR.  Vælg mellem flere muligheder
Quiz 67 Der-die-das  eller ein ??   Klik på den rigtige artikel.  
Quiz 302 Genitiv.  Vælg den rigtige form blandt flere muligheder     
Til tops

Forholdsord  (præpositioner)

 

Her er hjælp at hente.   En kasus-oversigt    Skema over der/die/das  ein/eine/ein

   
Quiz 174 Præpositioner (forholdsord) der styrer akkusativ.  Durch, für, gegen....
Quiz 175 Præpositioner (forholdsord9 der styrer akkusativ.  Vælg fortsættelsen af sætningen
Quiz 291 Præpositioner (forholdsord9 der styrer akkusativ. Vælg det rigtige forholdsord.  
Quiz 218 Præpositioner (forholdsord) der styrer akkusativ (durch, für)  og dativ (aus, bei)  
Quiz 295 Præpositioner (forholdsord)   der styrer dativ:  aus, bei, mit....... Vælg det forholdsord, der passer bedst i sætningen.  
Quiz 173 Præpositioner (forholdsord)   der styrer dativ:  aus, bei, mit.......
Quiz 21  An auf hinter in..  Forholdsord  OBS:  'Check-funktionen' virker ikke. Tryk 'Cheat for at se facit.
Quiz 76 An, auf, hinter, in.  Forholdsord med enten akkusativ eller dativ efter sig.   Akkusativ hvis der er tale om en bevægelse fra et sted til et andet. 
Quiz 166 An, auf, hinter, in  + dativ.  Let galgespil
Quiz 217 An, auf, hinter, in + akkusativ eller dativ
Quiz 219 An, auf, hinter, in   + akkusativ eller dativ
Quiz 220 An, auf, hinter, in   + akkusativ eller dativ
Quiz 414 An auf hinter in + akkusativ ved bevægelse.   Handler om sport.  
Quiz 225 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.    'Das perfekte Chaos'.   
Quiz 226 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.   'Der arme Poet'.  Du får flere svarmuligheder  
Quiz 292 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.  I denne quiz kun eksempler med bevægelse.  Vælg den rigtige form.   
Quiz 296 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.  I denne quiz kun eksempler med IKKE-bevægelse.  Vælg den rigtige form.   
Quiz 297 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.   Vælg den rigtige form.  Der er eksempler både med bevægelse (akk)  og IKKE-bevægelse (dativ)  
Quiz 298 An. auf, hinter, in + akkusativ eller dativ.   Vælg den rigtige form.  Der er eksempler både med bevægelse (akk)  og IKKE-bevægelse (dativ)  Her drejer det sig om sætninger med verber som stellen / steht,   legen / liegt    
Quiz 117 Vælg det rigtige forholdsord.  1.        Virker ikke for tiden
Quiz 118 Vælg det rigtige forholdsord    2.      Virker ikke for tiden
Quiz 221 Vælg det rigtige forholdsord   10. klasse og derover
Quiz 85 Ejestedord og verber med bestemte præpositioner  Virker ikke for tiden
Quiz 338 Vælg det rigtige forholdsord 4
Quiz 480 I en ferie-tekst mangler forholdsordene,  fx 'in'  og 'auf'. De ord er det vigtigt at være fortrolig med. 
Quiz 339 Vælg det rigtige forholdsord 5
Til tops Tillægsord
Quiz 55 Find tillægsord der betyder det modsatte
Quiz 79 I eventyret Rødhætte mangler tillægsordene desværre nogle endelser.  
Quiz 299 Tillægsordene efter der/die/das og dieser.   Altså den såkaldte 5-e bøjning.   Vælg mellem flere forslag
Quiz 300 Tillægsordene efter ein og mein  (ejestedord),  Altså den såkaldre reses-bøjning.   Vælg mellem flere muligheder.  
Quiz 210 Træn tøjord og tillægsordenes bøjning samtidig.  Hvis du ønsker det, kan du få en powerpoint demonstration af hemmelighederne ved tillægsordenes bøjning....
Quiz 376 Multiplechoice.  Du træner Tillægsordene efter ein og mein  (ejestedord),  Altså den såkaldre reses-bøjning.
Quiz 468 Sammenlign. Eks. 'Mathe ist besser als Englisch'    Vælg et passende tillægsord
   
   
Til tops

Stedord

 

Her kan du få hjælp:  Sådan bøjes de personlige stedord,  - og ejestedordene              Skema over der/die/das  ein/eine/ein

 

Spørgeord        Hjælpeark med spørgeord

Quiz 68 Lær at bruge de rigtige spørgeord
Quiz 130 Træk sætningen hen til det rigtige spørgeord.  Let!
Quiz 131 Hurtigt tjek af at du ved hvad spørgeordene betyder.  Wer ? Wie ?  Was ?
Quiz 416 Vælg  WO eller WOHIN  Let!   
Quiz 417 Vælg det rigtige spørgeord.  
Quiz 418 Vælg det spørgeord,  der kan bruges til sætningen.   Ex.' Er wohnt in Berlin'.  Vælg: WO 
Quiz 62 Svar på spørgsmålet: Hvornår....Der er mange muligheder
Quiz 469 Du ser et svar.  Stil nu det spørgsmål der passer til svaret.  Let
Quiz 470 Du ser et svar.  Stil nu det spørgsmål der passer til svaret.  Meget let
   
 

Ejestedord     Sådan bøjes de  

Quiz 70 Indsæt et ejestedord.  Let
Quiz 176 Indsæt et ejestedord    Virker ikke for tiden
Til tops

Personlige stedord       Sådan bøjes de,     

Quiz 71 Indsæt et personligt stedord    Virker ikke for tiden   
Quiz 75 Indsæt et personligt stedord       Kun i nominativ.     
Quiz 199 Personligt stedord,   han / ham:    Er - ihn eller ihm ?
Quiz 201 Personligt stedord.   Hun / hende.   sie / ihr ?  
Quiz 281 Personlige stedord i nominativ, akkusativ og dativ.  En forholdsvis nem multiple-choice.   Vælg Online-Übungen,  derefter Quiz og gå langt ned på den ny side og vælg 'Personalpronomen'    Virker ikke for tiden
Quiz 358 Indsæt personlige stedord og ejestedord i lette sætninger der handler om sport
Quiz 359 Indsæt personlige stedord og ejestedord i lette sætninger der mest handler om sport
Quiz 367 Personlige stedod.   Erstat ordet med et personligt stedord.  
Til tops

Refleksive stedord    

Quiz 177 Refleksive stedord,   fx sich...Indsætningsøvelse.    Virker ikke for tiden
Quiz 482 Refleksive stedord.  Ich wasche MICH.  Du har flere ord at vælge mellem  Virker ikke for tiden
Quiz 483 Refleksive verber.  Er setzt SICH ans Fenster.   Virker ikke for tiden
Quiz 484 Refleksive verber.  Flere af samme slags    Virker ikke for tiden
 

Henførende stedord  Sådan bøjes de

Quiz 100 Indsæt et henførende stedord     (der eller som)   Vælg 'Online-Übungen'  og derefter 'Kurztest'   og  'Relativpronomen'    Virker ikke for tiden
Quiz 178 Henførende stedord.   Indsæt stedordet.   Virker ikke for tiden
Quiz 119 Henførende stedord! Du skal matche to sætninger.  Øvelsen er ikke svær.  
Quiz 122 http://home.sol.no/~astorber/rel1.htm   Lette øvelser med de henførende (relative)  stedord.  Fortsæt med   2. del  og 3. del.   Virker ikke for tidwn
Quiz 200 Henførende stedord.   Du skal vælge den rigtige blandt et udvalg af bisætninger 
Quiz 343

Henførende stedord..  Indsæt det rigtige stedord

Quiz 344 Henførende stedord..  Indsæt det rigtige stedord
Til tops

Bindeord

Quiz 126 Bindeordene 'dass'  (=at)   og  'ob'  (= om)  bruger man ofte, når man forbinder to sætninger. Træn dem her.    Virker ikke for tiden 
Quiz 213 Bindeordene 'dass'  (=at)   og  'ob'  (= om)  bruger man ofte, når man forbinder to sætninger. Træn mere her.  
Quiz 280 http://privat.schlund.de////R/R_Kinas/home.htm  Vælg 1 af 3 bindeord.  H vis du derefter finder pass-word'et,  får du lov at se et morsomt billede.... Virker ikke for tiden
Quiz 419 Worauf,  womit,  darauf, dass     daran, dass    
 

Ordklasserne

Quiz 432 Kender du ordklasserne ?  Mal alle navneord røde,  verberne grønne osv.   
   
Til tops