Se dokumentet i nyt vindue  Lærerværelset    

 

Scherfig:    Det forsømte forår

Adjunkt Axel Nielsen kunne mere end nogen anden fejre studenterjubilæum.  Han var nu ansat ved den samme gamle skole, hvorfra han havde taget studentereksamen.  (...)   Og han var lige så ængstelig for at komme for sent som dengang, og han havde lige så stor respekt for rektor. Hans liv havde været en eneste skolegang.  (...)  Når de (kammeraterne)  flyttede sammen med deres veninder, måtte han påhøre en naturhistorielærer, som med udgangspunkt i blomsternes bestøvning nænsomt forklarede forplantningens mysterier for tredje gymnasieklasse.  Og så blev han student.  Med en fin karakter. En smuk sommerdag efter nattelæsning og angst og diarré.  (...)    Og skolegangen fortsatte på universitetet.  Han måtte stadig læse lektier under opsigt af sine gode forældre.  (...)  Der hører tre fag til skoleembedseksamen, og han valgte dansk, tysk og historie,  fordi det dog smagte af noget æstetik og litterær indsigt.  (...) Han kendte tallet og navnene på Goethes piger.  Han hørte forelæsninger om Sturm und Drang og romantik.  (...) 

Men der er mange andre fag.  Og hvad den tyske gramnmatik angår, så forholder det sig sådan, at de verber er uægte sammensatte, som sammen sættes med ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, empor, entgegen, fort, her, hin, mit, nach, nieder, ob, vor, weg, wider og zu.  Og for virkelig at kunne denne række skal den læres både forfra og bagfra. Transitiverne iblandt de med durch, über, um og unter sammensatte verber er uægte sammensatte.  Men når transitiverne iblandt de med durch, über, um og unter sammensatte verber har deres egentlige betydning, så er de uægte sammensatte, når sætningens objekt  (altså i passiv subjektet) er den ting, som selv kommer eller tænkes at komme igennem, over, omkring eller under noget andet, altså når objektet bliver på sin plads.  Men durch danner dog i flere tilfælde en uægte sammensætning, uagtet det efter hovedreglen ville danne en ægte,  nemlig når det betyder tværs over, itu, til ende, helt igennem og på alle ledder.  I overført betydning danner durch og um en uægte, men über og unter en ægte sammensætning.  -  Det må man vide, hvis man vil lære det tyske sprog.