Åbn i nyt vindue   Prøver    Fejltyper i 2001-stilene

Hvordan er årets stile 2001 ?

Spredte kommentarer undervejs i rettearbejdet!

Bemærkninger vedr tekster, illustrationer og opgaveformulering:

Generelt fremtræder opgavehæftet lige så flot og indbydende som tidligere år.

 

Opgave 1:  Billederne af de tre unge har  - samtidig med at emnet virker spændende på mange -  gjort dette emne til det populæreste:  valgt af over halvdelen af eleverne.  Især herren med sin Ganzkörper-Tätowierung har virkelig optaget mange.   Teksterne er passende, og de ord, der bruges her,  virker nøje udvalgt:  De forærer i hvert fald fornuftigt nok eleverne de nødvendige fag-ord.  Så er DE da på plads.  Det er i opgaven pointeret, at der skal skrives et brev, og kun ET,  så opgaven er klar nok. 


Fra Folkeskolen:

Tysk-prøvetekst var kendt fra blad

Af Karen Ravn
Teksterne i opgave 1 i årets skriftlige tysk-afgangsprøve for 10. klasse har tidligere været bragt i ungdomsmagasinet JUMA, som anvendes en del i tyskundervisningen. Fagkonsulent Georg Schjørring mener dog ikke, at det har haft indflydelse på elevernes skriftlige fremstilling.
Under overskriften "Vi tager da bare JUMA", skriver lærer Conni Hesel Poulsen i et indlæg på folkeskolen.dk's debat, at det bliver spændende at se, hvor mange elever, der faktisk har valgt denne opgave, og hvordan niveauet i besvarelserne er, "der er flere, der burde være særdeles godt forberedt til netop denne opgave".
"Jeg har ikke den endelige statistik, men det er min klare fornemmelse, at der er flest, der har valgt opgave 1. Den handler om tatoveringer og piercinger, som opgavekommissionen fandt var et meget aktuelt emne", fortæller Undervisningsministeriets fagkonsulent i tysk Georg Schørring.
"Teksten er selvføgelig bearbejdet og sat ind i en ny sammenhæng, og opgaveformuleringen har ikke været kendt. I opgaven er eleverne blevet bedt om at skrive et brev - det kunne de ikke have vidst på forhånd", siger Georg Schørring og er helt overbevist om, at 10. klasses-elevernes evner til at formulere breve på korrekt tysk ikke er påvirket af, om de tidligere i tyskundervisningen har læst de samme interviews om tatovering og piercing, som de ved prøven blev bedt om at tage udgangspunkt i.
"Vi forsøger at finde noget aktuelt og vedkommende, noget kreativt og frit og noget om kultur og samfundsforhold - det er det, opgavekommissionen tager udgangspunkt i. Og så skal jeg da ikke kunne sige, om et medlem af kommissionen er blevet inspireret af JUMA til at foreslå netop dette emne".


Opgave 2:  Flot layout med foto’et og den grønne farve der går igen i tekstrammerne.  De små tekster kombineret med billedet har virkelig sat fantasien i gang,  især hos pigerne.   Opgaveformuleringen fin.  De fleste besvarelser brugte faktisk en af de to indledninger. 

 

Opgave 3:  Godt emne til de mere bevidste elever.  Ikke valgt af så mange, men det er absolut ikke de ringeste stile. Teksten hjælper ikke sprogligt på vej, men forklarer da hvad ’der soziale Tag’ går ud på.  En god idé at skrive webadressen på projektet.  Eleverne (og censor!)  kan tjekke,  at det altså ER virkelighed!   Billederne virker lidt for pæne og opstillede.  Så mange om at male et lille bord!   To knægte i meget rene kedeldragter.  Og er det sådan man fodrer køer ?   Nå,  det er bagateller.   Opgaveformuleringen er udmærket.

 

Bemærkninger vedr. omfang, sprogfærdighed,  indhold og fejltyper:

 

Omfang:  Jeg har noteret omfanget for hver enkel besvarelse,  og det er nu normalt at skrive mindst hvad der svarer til to hele håndskrevne A4-sider.  EDB-stilene er selvfølgelig de længste.     Det generelle indtryk er,  at kvaliteten ikke bliver ringere i de længere stile.  Sjuskede eller sprogligt svage elever skriver ofte korte stile.

 

Indhold:  En del elever udformer ikke opgave nr 1 som brev, glemmer underskrift under brevet, skriver længere kommentarer efter brevet eller omtaler i brevet fx til Elodie de øvrige personer,  som om Elodie kender dem!   Holdningerne til tatoveringer er noget stereotype,  men en del elever har jo selv piercing-erfaring og skriver derfor meget sagligt. Nogle få af besvarelserne om Die alte Bank er originale,  en enkelt udnytter meget sjovt, at Bank jo også på dansk er en … bank.  I opgave tre er eleverne typisk meget positive over for den sociale dag og ønsker mere af samme slags på deres skole. 

 

Sprogfærdighed:  Der er færre helt dårlige besvarelser. De elever har IKKE valgt den skriftlige prøve. Der er som sædvanlig stor forskel fra klasse til klasse.  Jeg ved fra min egen skole,  hvordan 10.klasserne kan falde meget forskelligt ud fra år til år.  Hvis førerhundene i klassen vælger 10,   hvis kommunen /  skolen det år har et godt tilbud,  hvis der er en del dygtige  (men usikre)  piger der lige vil være mere sikre inden gymnasiet,  osv osv. 

 

Alt for mange elever skriver bare løs og lader ordene flyde frit……  Det kan da lyde meget morsomt ind imellem  (jrf Fejltyper i 2001-stilene ),  men det er faktisk temmelig ærgerligt,  at  så mange elever ikke gider bruge tiden på at tjekke sproget,  fx gå verberne systematisk igennem.  Indimellem glæder man sig over genitiver,  relative stedord,  ja minsandten havde en enkelt skole åbenbart arbejdet med konjunktiv  (eksempler nedenunder).  Flere klasser end førhen havde tydeligvis arbejdet med kasus  og forsøgt sig med de rigtige former efter præpositioner, og de stile hvor kongruens mellem verbum og subjekt er en by i Østsibirien, er blevet færre, synes jeg,  så måske lysner det lidt….

 

Alt i alt:

  • Lidt længere stile i år,  
  • Lidt flere elever virker bevidste omkring sproget
  • Men alt for mange skriver som vinden blæser,  dog oftest med stor skriveglæde

 

Brug af EDB:   Næsten halvdelen  har skrevet på computer.  Disse besvarelser er længere,  men ikke mere nødvendigvis af ringere kvalitet.