Åbn i nyt vindue    Prøver og evaluering   Skriftligt tysk   Debatsiden    Stile 2000 vurderinger

Indlægget er taget fra Skolekom 5.6.2000.  Jeg finder det væsentligt,  at der bliver taget hul på diskussionen om det lave niveau i tysk og hvad pokker vi kan gøre.  Jeg er ikke helt enig i indlæggets konklusion,  at 'kravene må revideres så de står i et rimeligt forhold til de øvrige fag. '   Svarer det ikke lidt til en devaluering af valuta'en.  Det hjælper i hvert fald ikke på standarden......  Men selvfølgelig har de to kolleger ret i, at det ER deprimerende med de lave karakterer. 

 

Torben Mathiesen og Tove Villadsen,  Djurslands Efterskole skriver:  

Du skal lige have et par kommentarer fra et par frustrerede tysklærere.

Vi har lige rettet vores elevers tyske stile og sammenlignet vore karakterer med censors og må sige, at vi er ret utilfredse. Ikke med vores censor som sådan, for han retter vel bare, som han har fået besked på at gøre, men med det niveau, der bliver lagt. Vi blev gjort bekendt med, at landsgennemsnittet er 6,9, og må set i det lys endda være godt tilfredse (vi har 7,3 og 7,8), men ærligt talt: Hvorfor skal niveauet i tysk ligge 1-2 karakterer under de andre fag? I dagligdagen forsøger vi at motivere til faget tysk. Aktuelt stof bliver inddraget, små rollespil, forskellige arbejdsformer o.s.v. bliver brugt for at kæmpe mod den holdning, som tysklærere generelt møder fra eleverne nemlig at tysk er et træls sprog, som ingen kan finde ud af. Med karakterniveuet i skriftlig tysk bliver de lige netop bekræftet i denne holdning! Vi vil gerne opfordre til, at niveauet i tysk bliver taget op til revision. Når en elev (der hele året igennem har arbejdet grundigt og seriøst for at forstå den tyske grammatik) skriver en stil, hvor vedkommende viser korrekt brug af konjunktiv, genitiv, forholdsordsforbindelser, bøjning af tillægsord, henførende stedord, kongruens og ordstilling, bliver "belønnet" med et 8- tal er der virkelig noget helt galt. Jeg medgiver, at der var nogle formuleringsfejl, 2 kongruensfejl, 5 stavefejl m.m., men censors væsentligste begrundelse var, at hun ikke havde kommenteret Timo, Falk, Jennys og Denises holdning til rygning, men kun svaret på anden del af opgaven, hvilket efter vores mening kan diskuteres. Vores ærinde er altså: Hvis faget tysk skal have nogen chance i elevernes bevidsthed, må kravene revideres så de står i et rimeligt forhold til de øvrige fag.

Venlig hilsen de frustrerede tysklærere på Djurslands Efterskole

Torben Mathiesen og Tove Villadsen