Home

Prøver - evaluering- planlægning

Planlægning

En planlægningkalender for 2001  / 2002     

Her er et eksempel på en årsplan for 9. klasse

Evaluering 

Evalueringshæftet 2001   http://www.uvm.dk/pub/2001/fremmedsprog/02.htm     NYT

Klare mål for tysk.   - Udkast, november 2001   

http://www.klaremaal.uvm.dk/   Ministeriets hjemmeside med de Klare Mål for alle fag   ny2000.gif (155 bytes)

Faghæftet   http://www.laer-it.dk/fag/tys/lov/faghft.htm  

Vores undervisning skal evalueres på mange forskellige niveau'er. Udover den stadige dialog med eleverne omkring undervisningen og deres udbytte af den forsøger mange sig med diverse spørgeskemaer, der så kan danne baggrund for dels samtaler med den enkelte elev, dels snak på klassen. Et sådant evalueringskema

Mål-opstilling hører vel også til evaluering.  Tysklærerne på min skole,  Særslev skole på Fyn,  har i nov. 98 færdiggjort arbejdet med at opstille mål for tyskundervsningen på vores skole.   Vi har forsøgt at være så konkrete og præcise som miligt.  Se dem,   og kommentér dem gerne.   Det skal lige siges, at det er vores EGET arbejde.  Vi har selvfølgelig benyttet os af love og bekendtgørelse, så der er overensstemmelse,  - men (næsten) ikke skævet til de eksempler på kvalitetsmål,  undervisningsministeriet har udsendt på Internet.

I 10. klasse var der usædvanlig stor spredning, og nogle af eleverne havde behov for særlig stor opmærksomhed. Sammen med dem lavede jeg individuelle handlingsplaner. Se en af dem her

Her er en 'Einstufungstest.  Prøv den fx i 9. eller 10.klasse.  Fra Goethe -Institut i Dublin.  http://www.goethe.de/i/deitest.htm 

Prøver

Regler:

Lov om Folkeskolen

Den nye 10.klasses prøve.  Sådan siger bestemmelsene.  ny2000.gif (155 bytes)

Ministeriets fuldstændige prøvecirkulære fra 6. september 1999  ny2000.gif (155 bytes)

Folkeskolens afgangsprøve i tysk.  Hvad siger bekendtgørelsen  ?  

Fagkonsulenten Steen W. Pedersen
Skelhøjen 32   2730 Herlev
Tlf: 4453 5498
E-mail: steen.w.pedersen@skolekom.dk

 

Mundtlig prøve

Her er et oplæg beregnet til eleverne før den mundtlige prøve   ny2000.gif (155 bytes)

Redewendungen til den mundtlige tyskprøve   (af Erhardt Ecklon, Thurø skole)  ny2000.gif (155 bytes)

Redemittel.   En udvidet Redemittel-Tabelle,  hvor sætningerne  er oversat til dansk  

Eksempel på prøveopgivelser tysk FSA  

Eksempel på prøveopgivelser i engelsk  http://home13.inet.tele.dk/horn/tekstop1.htm    

 

Skriftlig prøve

Stilene 2001     Fejltyper, danismer og andet     

Min egen evaluering af stilene år 2001

Min egen evaluering af stilene år 2000.  Med fejltyper,  eks. på engelsk i de tyske stile ,  debatindlæg 

FSU - stile 2000. Læs en elevstil og indsend din vurdering.   Fra 'Sproglæreren'. http://www.sproglaerere.ffw.dk/ty_stil.html   

Evalueringshæftet 2001   http://www.uvm.dk/pub/2001/fremmedsprog/02.htm     NYT

Evalueringshæftet 2000  1999   1998   1997   1996    1995     

Evaluering af 99-stilene

Statistiske informationer fra prøverne maj-juni 1999

Statistiske informationer fra prøverne maj-juni 1998

Fejltyper i prøvestilene 1997

Engelske udtryk i de tyske stile    

Autentiske sprogblomster fra tyske eksamensstile 

Test dit ordforråd!

Elevstil: Musik ist Trumph

Opgaveformuleringerne:  ny2000.gif (155 bytes)